Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora monitorovacieho strediska pre hospodárstvo online platforiem – SMART 201...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
19/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018/0034
Podpora monitorovacieho strediska pre hospodárstvo online platforiem – SMART 2018/0034
Cieľom štúdie bude zber a multidisciplinárna analýza objavujúcich sa problematík, ako napríklad prístup k údajom a hodnotiace algoritmy, klauzuly cenovej parity online platforiem, ako aj ďalší vývoj vnútroštátnych regulačných a politických prístupov k online platformám. Štúdia tiež podporí prácu skupiny odborníkov pre Monitorovacie stredisko pre hospodárstvo online platforiem, ako aj poskytne online webový portál, ktorý bude slúžiť ako rozhranie medzi zainteresovanými stranami a skupinou odborníkov a Komisiou.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/07/2018 00:00
19/09/2018 15:00
21/09/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 134-304485
Oznámenie o obstarávaní
14/07/2018 00:00