Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia týkajúca sa témy: Music Moves Europe – európska stratégia vývozu hudby
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
29/06/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EAC/13/2018
Štúdia týkajúca sa témy: Music Moves Europe – európska stratégia vývozu hudby
Všeobecným cieľom tejto výzvy je vypracovať návrh európskej stratégie vývozu hudby, ktorá podporuje európsku hudobnú rozmanitosť a talent za hranicami Európy a zvyšuje konkurencieschopnosť európskeho hudobného odvetvia na medzinárodnom trhu. Stratégia by mala pomôcť vnútroštátnym a európskym tvorcom politík prijímať informovanejšie rozhodnutia s ohľadom na vývoz hudby a umožniť tvorcom rozhodnutí v hudobnom odvetví prispôsobiť alebo zosúladiť ich voľby v tejto oblasti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/05/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
29/06/2018 12:00
02/07/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 090-201142 Oznámenie o obstarávaní 12/05/2018 00:00