Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia uskutočniteľnosti týkajúca sa: Program „Music Moves Europe“ – štúdia usku...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
02/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EAC/14/2018
Štúdia uskutočniteľnosti týkajúca sa: Program „Music Moves Europe“ – štúdia uskutočniteľnosti zriadenia Európskeho monitorovacieho úradu pre hudbu a analýza nedostatkov v potrebách financovania hudobného sektora
Všeobecným cieľom tejto výzvy je vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti zriadenia Európskeho monitorovacieho úradu pre hudbu a vykonať analýzu nedostatkov v potrebách financovania hudobného sektora.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
16/05/2018
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
02/07/2018 10:30
03/07/2018 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Štúdia uskutočniteľnosti zriadenia Európskeho monitorovacieho úradu pre hudbu Špecifickým cieľom štúdie je analyzovať rôzne scenáre zriadenia a fungovania monitorovacieho úradu vrátane zohľadnenia modelov z iných európskych (kultúrnych) monitorovacích úradov a najmä Európskeho audiovizuálneho monitorovacieho úradu po zohľadnení konkrétnych charakteristík a požiadaviek európskeho hudobného sektora. Štúdia by sa mala zamerať na tieto aspekty: — rozsah pôsobnosti budúceho monitorovacieho úradu (aké údaje má pokrývať), — identifikácia nedostatkov v dostupnosti údajov, — náklady a organizačná báza pre dôveryhodnú funkciu monitorovacieho úradu.
Časť 2 Analýza trendov na trhu a nedostatkov v potrebách financovania pre hudobný sektor Prvým špecifickým cieľom štúdie je poskytnúť najnovšie hodnotenie súčasných trendov na trhu, preskúmať príležitosti, ktoré hudbe ponúka digitálne hospodárstvo, najmä pokiaľ ide o spravodlivejšie štruktúry odmeňovania. Štúdia preskúma v rámci každého identifikovaného trendu: — čo program „Kreatívna Európa“ v súčasnosti rieši dostatočne a akým spôsobom; — čomu v súčasnosti európske finančné nástroje nevenujú dostatočnú pozornosť a ako by to mohol riešiť následný program; — poskytne presvedčivé odôvodnenie potreby budúcej podpory na európskej úrovni, pričom zohľadní zásadu subsidiarity a európsky rozmer. Druhým špecifickým cieľom štúdie je vykonať dôkladnú analýzu zainteresovaných strán zabezpečením transparentnosti identifikácie a začlenenia všetkých relevantných partnerov v hudobnom sektore so zameraním na európsku úroveň.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 092-207890 Oznámenie o obstarávaní 16/05/2018