Údaje o výzve na predloženie ponúk

>>>> Please take note that the procedure for Lot 2 is discontinued. A corresponding notice will be published soon. Lot 1 is not affected by this decision. <<<<
Názov:
Dodanie komponentov infraštruktúry verejného kľúča (PKI) a poskytovanie súvisiac...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
25/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA-PRQ 17/079
Dodanie komponentov infraštruktúry verejného kľúča (PKI) a poskytovanie súvisiacich služieb
Generálny sekretariát Rady Európskej únie (GSR) vypisuje súťaž na dodanie a inštalovanie komponentov infraštruktúry verejného kľúča (Public Key Infrastructure – PKI) pre IT siete GSR, ako aj na poskytovanie súvisiacej údržby, podpory, odborných služieb a školení.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
28/06/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
25/07/2018 16:00
01/08/2018 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 „Štandardné“ komponenty PKI GSR založené na už zavedených technológiách Dodanie „štandardných“ komponentov PKI GSR založených na už zavedených technológiách s cieľom zabezpečiť kontinuitu údržby a rozšírenie existujúcich infraštruktúr PKI vzhľadom na ich kritickú povahu.
Časť 2 „Nové“ komponenty PKI Dodanie „nových“ komponentov PKI s cieľom otvorene hľadať technológie pre trhové segmenty, ktoré budú iné ako „štandardné“ komponenty PKI GSR.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 122-276255 Oznámenie o obstarávaní 28/06/2018 00:00