Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenské služby pre riadenie bezpečnostných rizík
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
29/06/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 18/030
Poradenské služby pre riadenie bezpečnostných rizík
Generálny sekretariát Rady EÚ chce získať poradenské a podporné služby v oblasti riadenia bezpečnostných rizík (Security Risk Management – SRM) s cieľom zabezpečiť bezpečnosť ľudí, majetku a obchodných procesov. Vypracovanie bezpečnostnej stratégie a určenie krátkodobých a dlhodobých bezpečnostných priorít bude podporované a racionalizované programom riadenia bezpečnostných rizík, ktorý je založený na norme ISO 31000. Prístup bude zahŕňať aj analýzy spravodajských informácií podporované analytickými technikami, analýzy slabých signálov, plánovanie scenárov a strategické prognózovanie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
26/05/2018 00:00
29/06/2018 16:30
06/07/2018 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 099-225164
Oznámenie o obstarávaní
26/05/2018 00:00