Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Aktualizácia strategického výskumného plánu pre skupinu technologickej spôsobilo...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
02/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
18.ESI.OP.004
Aktualizácia strategického výskumného plánu pre skupinu technologickej spôsobilosti (CapTech) v oblasti ľudských faktorov
Hlavnými úlohami dodávateľa budú: Úloha 1: zmapovanie technológií. Úloha 2: analýza nedostatkov v technológii a výskume v oblasti obrany. Úloha 3: stanovenie priorít a podrobný plán. Úloha 4: aktualizácia programu strategického výskumu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/05/2018 00:00
02/07/2018 17:00
03/07/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 090-201119
Oznámenie o obstarávaní
12/05/2018 00:00