Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby leteckej lekárskej evakuácie vrtuľníkom na mieste operácie – Airmedevac
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
26/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
17.CPS.PA.263 LOT1/LOT2/LOT3/LOT4
Služby leteckej lekárskej evakuácie vrtuľníkom na mieste operácie – Airmedevac
Cieľom rámcovej zmluvy, ktorá bude pridelená, je poskytovanie služieb leteckej lekárskej evakuácie na mieste operácie (strojmi s pevnými krídlami a s rotorom), ktoré budú využité v rámci národnej a/alebo medzinárodnej obrany a/alebo bezpečnostných operácií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/06/2018 00:00
26/09/2018 16:00
27/09/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Stroje s rotorom (helikoptéry), Afrika
Služby leteckej lekárskej evakuácie vrtuľníkom na mieste operácie – stroje s rotorom (helikoptéry) Afrika.
Časť 2
Stroje s rotorom (helikoptéry), Európa
Služby leteckej lekárskej evakuácie vrtuľníkom na mieste operácie – stroje s rotorom (helikoptéry), Európa.
Časť 3
Stroje s pevnými krídlami (lietadlá), Afrika
Služby leteckej lekárskej evakuácie vrtuľníkom na mieste operácie – stroje s pevnými krídlami (lietadlá), Afrika.
Časť 4
Stroje s pevnými krídlami (lietadlá), Európa
Služby leteckej lekárskej evakuácie vrtuľníkom na mieste operácie – stroje s pevnými krídlami (lietadlá), Európa.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 173-391666
Korigendum
08/09/2018 00:00
2018/S 110-249431
Oznámenie o obstarávaní
12/06/2018 00:00