Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Batymetria – mapovanie morského dna s vysokým rozlíšením
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
30/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/EMFF/2018/007
Batymetria – mapovanie morského dna s vysokým rozlíšením
EASME vypisuje výzvu na predkladanie ponúk s cieľom uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti batymetrie (merania hĺbok) – mapovania morského dna s vysokým rozlíšením. Cieľom obstarávania je vytvoriť a udržiavať prevádzkové služby, ktorými sa poskytuje bezplatný a otvorený prístup k digitálnym mapám topografie morského dna a pobrežia európskych morí pri najvyššom možnom rozlíšení a k údajom o prieskume, na ktorých sa zakladajú.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/06/2018 00:00
30/07/2018 11:00
31/07/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 108-245177
Oznámenie o obstarávaní
08/06/2018 00:00