Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby telefónnej komunikácie
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
17/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/025/17
Služby telefónnej komunikácie
Účelom tohto obstarávacieho konania je pridelenie rámcových zmlúv na poskytovanie telekomunikačných služieb súvisiacich s telefónnymi službami pre zúčastnené orgány Európskej únie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/06/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
17/07/2018 13:00
19/07/2018 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť A Mobilné telefónne služby Mobilné telefónne služby.
Časť B Pevné telefónne služby Pevné telefónne služby.
Časť C Zjednotené komunikačné služby (Unified Communications as a Service – UCaaS) Účelom tejto časti je poskytovanie zjednotených komunikačných služieb v prostredí cloud computingu podľa najnovších poznatkov súčasnej technológie.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 134-304468 Korigendum 14/07/2018 00:00
2018/S 114-258476 Korigendum 16/06/2018 00:00
2018/S 104-236679 Oznámenie o obstarávaní 02/06/2018 00:00