Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na služby súvisiace s koordináciou a poskytovaním podpory pre sie...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2018/013
Rámcová zmluva na služby súvisiace s koordináciou a poskytovaním podpory pre sieť EURES
Voľný pohyb pracovníkov je základným právom zaručeným občanom Únie na základe článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).Európska pracovná mobilita môže tiež prispieť k zamestnanosti zabezpečením účinného zosúladenia ponuky pracovnej sily a dopytu po nej.EURES je sieť spolupráce medzi Európskou komisiou, verejnými službami zamestnanosti (Public Employment Services – PES) členských štátov EÚ a EHP, Švajčiarskom a ich partnermi. EURES prispieva k dobrému fungovaniu európskeho trhu práce tým, že uľahčuje voľný pohyb pracovníkov v rámci Únie prostredníctvom znižovania prekážok na európskom trhu práce a zlepšovaním transparentnosti trhu práce.Na tento účel ponúka EURES uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom informačné a poradenské služby a usmernenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
18/08/2018 00:00
31/10/2018 17:30
12/11/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 158-360977
Oznámenie o obstarávaní
18/08/2018 00:00