Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
UCA 18/023 Poskytovanie údržbárskych a podporných služieb týkajúcich sa videokon...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
02/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 18/023
UCA 18/023 Poskytovanie údržbárskych a podporných služieb týkajúcich sa videokonferenčných zariadení Polycom nainštalovaných na Generálnom sekretariáte Rady
Účelom je vytvoriť rámcovú zmluvu s jedným poskytovateľom služieb s cieľom naďalej udržiavať a podporovať existujúce videokonferenčné zariadenia Polycom nainštalované na Generálnom sekretariáte Rady (GSR). Poskytovanie takýchto služieb zahŕňa: — služby proaktívnej a reaktívnej údržby (vrátane aktualizácií a opravy/výmeny), — poskytnutie servisnej podpory (podpora 3. línie).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
01/06/2018 00:00
02/07/2018 16:00
10/07/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 103-234521
Oznámenie o obstarávaní
01/06/2018 00:00