Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
AO 10559 integrované logistické služby.
Obstarávateľ:
Publications Office of the European Union (OP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/12/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
12/02/2014
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 10559.
AO 10559 integrované logistické služby.
Všetky úlohy súvisiace s fyzickou distribúciou publikácií riadené Úradom pre vydávanie publikácie pre 1 poskytovateľa integrovaných logistických služieb (ILSP). Tieto úlohy zahŕňajú nasledujúce oblasti:1. vstupná logistika (voliteľné podľa požiadaviek Úradu pre vydávanie publikácií);2. skladovanie vrátane:2.1. prijímania;2.2. uloženia;2.3. správy vráteného tovaru;2.4. vyskladnenia;3. zápis a spracovanie údajov o objednávke;4. manipulácia vrátane obstarania baliaceho materiálu a vkladania;5. skladanie;6. tlač na požiadanie;7. výstupná logistika vrátane:7.1. sledovania zásielky;7.2. služieb v mieste dodávky;7.3. spätnej logistiky;8. služby integrovanej logistickej IT správy (ILM);9. vyhradené služby zákazníkom vrátane:9.1. správy vyhradených zdrojov OP účtov;9.2. školenia;9.3. stretnutí;9.4. monitorovania kľúčových ukazovateľov výkonnosti(KPI);9.5. podávania správ;10. špeciálne úlohy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
03/12/2013 00:00
05/02/2014 23:59
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
12/02/2014 23:59
19/02/2014 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2014/S 023-035052 Korigendum 01/02/2014 00:00
2013/S 234-405266 Oznámenie o obstarávaní 03/12/2013 00:00