Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Skúmanie transformácie digitálnej verejnej správy v EÚ: pochopenie inovácií vo v...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
23/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/SVQ/2018/B.6/0014/OC
Skúmanie transformácie digitálnej verejnej správy v EÚ: pochopenie inovácií vo verejnom sektore v rámci spoločnosti založenej na údajoch
V súlade s usmerneniami stratégie JRC do roku 2030 a pracovným programom ELISE je potrebná podporná štúdia s cieľom prispieť k uskutočneniu výskumu spoločného výskumného centra v oblasti digitálnej verejnej správy (D-GOV). Cieľom tejto štúdie je lepšie pochopiť, ako sa môžu inováciami vo verejnom sektore, umožnenými vďaka informačným a komunikačným technológiám (IKT), transformovať systémy verejnej správy, najmä čo sa týka nových prístupov k využívaniu geolokačných údajov na navrhovanie politík a poskytovanie služieb, aby mohli správy lepšie riešiť systémové problémy. Výsledky štúdie prinesú informáciu o vývoji nového koncepčného rámca na pochopenie povahy a charakteristík transformácie digitálnej verejnej správy v EÚ; rozličných spôsobov organizovania a uplatňovania v rôznych členských štátoch a sociálnych a ekonomických dôsledkov, ktoré takéto zmeny, umožnené vďaka IKT, môžu mať na mechanizmy tvorby politík, procesy verejnej správy a poskytovanie služieb.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
30/05/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
23/07/2018 23:59
27/07/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 101-230007 Oznámenie o obstarávaní 30/05/2018 00:00