Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
AO 10708 Indexovanie a právna analýza dokumentov EÚ
Obstarávateľ:
Publications Office of the European Union (OP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
03/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 10708
AO 10708 Indexovanie a právna analýza dokumentov EÚ
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je výber až 2 hospodárskych subjektov, ktoré overia, vyrobia a poskytnú metaúdaje v elektronickej podobe pre legislatívne a administratívne dokumenty a dokumenty týkajúce sa politík.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
10/08/2018 00:00
03/10/2018 23:59
10/10/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 153-350142
Oznámenie o obstarávaní
10/08/2018 00:00