Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nákup, skladovanie a dodávka živej atenuovanej vakcíny proti nodulárnej dermatit...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
Sante/2018/G3/001
Nákup, skladovanie a dodávka živej atenuovanej vakcíny proti nodulárnej dermatitíde dobytka
— Nákup maximálne 1 800 000 dávok živej atenuovanej vakcíny proti nodulárnej dermatitíde dobytka (lumpy skin disease – LSD). Nákup sa zrealizuje jedným počiatočným nákupom 300 000 dávok a na žiadosť Komisie najviac piatimi (5) doplneniami zásob, pričom každé bude obsahovať maximálne 300 000 dávok. — Uskladnenie zásob 300 000 dávok, ktoré budú ihneď dostupné na doručenie do ktoréhokoľvek z miest určenia uvedených v technických špecifikáciách. Ak sa zásoby čiastočne alebo úplne vyčerpajú, môžu byť na žiadosť Komisie doplnené najviac 5-krát až do ukončenia zmluvy. — Včasné doručenie maximálne 1 800 000 dávok rozdelených do potrebného počtu zásielok do ktoréhokoľvek z miest určenia uvedených v technických špecifikáciách. — Uchovanie všetkých vakcín na sklade na konci platnosti zmluvy na zvyšný čas použiteľnosti. — Správna likvidácia a zneškodnenie všetkých nepoužitých dávok vakcíny po skončení času použiteľnosti.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
23/06/2018 00:00
31/07/2018 23:59
08/08/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 119-269888
Oznámenie o obstarávaní
23/06/2018 00:00