Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb – Podpora ekosystému pre program Copernicus...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
712/PP/2018/FC
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb – Podpora ekosystému pre program Copernicus a politiku EÚ v oblasti kozmického priestoru – č. 712/PP/2018/FC
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzatvoriť rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb týkajúcu sa činností na posilnenie používania a rozšírenia využívania údajov z programu Copernicus. Z hľadiska podpory obrany a realizácie stratégie v oblasti kozmického priestoru pre Európu a ďalších súvisiacich programov v oblasti kozmického priestoru [napr. Galileo, Horizont 2020 – vesmírny program a následný rámcový program pre výskum a vývoj – časť týkajúca sa vesmíru, dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (Space Surveillance and Tracking – SST), Govsatcom] sa môže vyžadovať obmedzený počet úloh.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/08/2018 00:00
31/10/2018 12:00
06/11/2018 12:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Podpora pre používateľov
Pozri výzvu na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Časť 2
Štúdie a iné konzultačné úlohy
Pozri výzvu na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Časť 3
Podpora začínajúcich podnikov a podnikania
Pozri výzvu na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Časť 4
Zručnosti a odborná príprava
Pozri výzvu na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 173-391683
Korigendum
08/09/2018 00:00
2018/S 169-383855
Korigendum
04/09/2018 00:00
2018/S 165-376103
Oznámenie o obstarávaní
29/08/2018 00:00