Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bezpečnostné služby pre delegáciu Európskej únie v Malijskej republike
Obstarávateľ:
European External Action Service (EEAS)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
19/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEAS/DELMLIB/2019/CPN/0006
Bezpečnostné služby pre delegáciu Európskej únie v Malijskej republike
Verejný obstarávateľ má v úmysle uzatvoriť rámcovú zmluvu o bezpečnostných službách v súlade so špecifikáciami stanovenými v súťažných podkladoch. Dodávateľ musí zabezpečiť potrebné ľudské a materiálne zdroje na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, za ktoré zodpovedá obstarávateľ. Medzi hlavné služby, ktoré budú poskytnuté, patrí (okrem iného) zabezpečenie strážnej služby, „aktívnych“ GPS/GPRS sledovacích systémov, poplašných systémov a kamerových systémov (CCTV).
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
79710000
00
Míľniky
13/05/2019 00:00
19/11/2019 23:59
01/07/2019 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 091-217474
Oznámenie o obstarávaní
13/05/2019 00:00