Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb podpory informačných technológií (IT) vo Švajčiarsku
Obstarávateľ:
European External Action Service (EEAS)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEAS/DELCHEG/2019/OP/0016
Poskytovanie služieb podpory informačných technológií (IT) vo Švajčiarsku
Dodávateľ musí zabezpečiť ľudské a materiálne zdroje potrebné na poskytovanie služieb IT podpory, ktoré sú uvedené nižšie v neúplnom zozname:— podpora pre koncového používateľa (na 1. úrovni) podľa zásad Knižnice infraštruktúry informačných technológií (Information Technology Infrastructure Library – ITIL),— technická pomoc s IKT (informačné a komunikačné technológie) softvérom, hardvérom a vybavením vrátane činností inštalácie, presunu, pridania, zmeny (Install, Move, Add, Change – IMAC),— administratívna pomoc týkajúca sa IKT zariadení (inventár, technické požiadavky na nákup IKT zariadení, školenie a koučing),— pomoc na požiadanie týkajúca sa IKT hardvéru, softvéru a vybavenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/area/jobs-funds_en
Najlepší pomer ceny a kvality
72600000
00
Podmienky účasti
pozri v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/07/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
16/09/2019 16:00
17/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 138-338749 Oznámenie o obstarávaní 19/07/2019 00:00