Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Európske cvičenie týkajúce sa reakcie na katastrofy (EDREX II), cvičenia na zapo...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
06/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ECHO/A2/SER/2018/16
Európske cvičenie týkajúce sa reakcie na katastrofy (EDREX II), cvičenia na zapojenie v teréne, simulačné cvičenia podpory usporiadateľskej krajiny
Navrhovanie a riadenie 3 druhov cvičení v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
23/06/2018 00:00
06/09/2018 00:00
13/09/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Európske cvičenie týkajúce sa reakcie na katastrofy (EDREX II)
Celkovým cieľom obstarávania je otestovať schopnosť koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie (ERCC – Emergency Response Coordination Centre) a jeho partnerov na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni reagovať na krízovú situáciu v rámci zodpovednosti mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM – EU Civil Protection Mechanism) a posilniť koordináciu pomocných zásahov a nasadenia UCPM pri núdzových situáciách prostredníctvom zabezpečenia zdokonalených postupov, komunikácie, usmernení a dohôd medzi UCPM a miestnymi subjektmi civilnej ochrany, medzinárodnými organizáciami alebo krajinami v rámci EÚ aj mimo nej.
Časť 2
Cvičenia na zapojenie v teréne
Zapájacie cvičenia s cieľom poskytnúť modulovému tímu, reakčnému tímu alebo tímu civilnej ochrany Európskej únie (CEUCPT – European Union Civil Protection Teams) zo zúčastnených štátov štruktúrovaným a koordinovaným spôsobom zapojenie do rozsiahlych cvičení vo vzdialených regiónoch.
Časť 3
Simulačné cvičenia podpory usporiadateľskej krajiny
Navrhnúť, naplánovať, vykonať a samostatne zhodnotiť 3 simulačné cvičenia podpory usporiadateľskej krajiny.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 165-376105
Korigendum
29/08/2018 00:00
2018/S 119-269889
Oznámenie o obstarávaní
23/06/2018 00:00