Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Program mobility pre umelcov a/alebo odborníkov v oblasti kultúry
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EAC/18/2018
Program mobility pre umelcov a/alebo odborníkov v oblasti kultúry
Hlavným cieľom ponuky bude pripraviť pôdu pre program mobility v kreatívnom a kultúrnom sektore od roku 2021 v ďalšej generácii programov EÚ. Špecifické ciele sú: 1) skúmať a analyzovať podmienky na vytvorenie úspešnej a udržateľnej schémy umožňujúcej jednotlivcom zapojiť sa do projektu cezhraničnej mobility, 2) navrhnúť a otestovať systém financovania individuálnej mobility umelcov a/alebo profesionálov v oblasti kultúry, 3) poskytnúť závery a odporúčania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri oddiel 4.4. Kritériá výberu v špecifikáciách obstarávania vo výzve na predloženie ponúk č. EAC/18/2018.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/05/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
31/08/2018 12:00
05/09/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 102-232131 Oznámenie o obstarávaní 31/05/2018 00:00