Údaje o výzve na predloženie ponúk

ATTENTION! Tout offre reçue autrement que par l'intermédiaire de eSubmission sera refusée.
Názov:
Dodávka sušeného detského mlieka, detského mlieka na podporu rastu a múky pre de...
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIB.02/PO/2018/025/759
Dodávka sušeného detského mlieka, detského mlieka na podporu rastu a múky pre deti v jasliach spravovaných Európskou komisiou v Bruseli
Bod II.1.1.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Cena
Podmienky účasti
Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe 1 k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/06/2018 00:00
16/07/2018 15:00
17/07/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 110-249446 Oznámenie o obstarávaní 12/06/2018 00:00