Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o technológiách blockchainu: aspekty týkajúce sa práva, riadenia a intero...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
17/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
SMART 2018/0038
Štúdia o technológiách blockchainu: aspekty týkajúce sa práva, riadenia a interoperability – Smart 2018/0038
Štúdia sa bude zaoberať právnymi a regulačnými aspektmi súvisiacimi s technológiami inšpirovanými technológiou blockchainu a ich uplatnením, ako aj so sociálno-ekonomickými vplyvmi technológie blockchainu. Štúdia/obstarávanie má umožniť mobilizáciu ad hoc odborných znalostí a flexibilné zhromažďovanie faktov a čísel s cieľom podporiť iniciatívu EÚ týkajúcu sa technológie blockchainu. Štúdiou by sa mala posilniť alebo doplniť práca Monitorovacieho strediska a fóra EÚ pre technológiu blockchainu a zároveň poskytnúť užitočné a zmysluplné vstupy na zavedenie blockchainovej infraštruktúry EÚ v roku 2019. Výsledok sa použije aj na vypracovanie, uzákonenie a zavedenie prístupov a špecifických opatrení. Tie prispejú k zastrešujúcej politike a opatreniam financovania pre ďalší viacročný finančný rámec. Mali by sa použiť na angažovanosť EK v rôznych skupinách a na účely šírenia informácií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/12/2018 00:00
17/01/2019 15:00
22/01/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 234-533841
Oznámenie o obstarávaní
05/12/2018 00:00