Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zmluva o poskytovaní služby na podporu Komisie pri hodnotení interakcie medzi kv...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.B.1/SER/2018/0004
Zmluva o poskytovaní služby na podporu Komisie pri hodnotení interakcie medzi kvantitatívnymi a na cene založenými prvkami stability trhu na trhoch s uhlíkom
Ako súčasť najnovších revízií je novou vlastnosťou systému obchodovania s emisiami EÚ trhová stabilizačná rezerva (Market Stability Reserve – MSR), ktorá začne fungovať v januári 2019. Trhová stabilizačná rezerva je kvantitatívny nástroj, ktorý sa bude zaoberať súčasným nahromadeným prebytkom kvót. Aj v iných jurisdikciách môžu mať systémy obchodovania s emisiami vlastnosti, ktoré umožňujú zásahy na trhu, napríklad keď cena kvót dosiahne určitú úroveň. Účelom zmluvy o poskytovaní služieb je posúdenie vplyvu vlastností návrhu v systéme obchodovania s emisiami EÚ alebo v systéme obchodovania s emisiami v inej jurisdikcii ohľadom trhovej stabilizačnej rezervy. Musí sa vykonať koncepčná realizácia, ktorá Komisii umožní získať prehľad o tom, ako sa rôzne prvky návrhu v systéme obchodovania s emisiami vzájomne ovplyvňujú.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
05/06/2018 00:00
16/07/2018 16:00
26/07/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 105-238731
Oznámenie o obstarávaní
05/06/2018 00:00