Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Karosérie a prípojné vozidlá – vypracovanie postupu stanovenia emisií CO2
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
17/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.4/SER/2018/0005
Karosérie a prípojné vozidlá – vypracovanie postupu stanovenia emisií CO2
Emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel sú do veľkej miery závislé od nadstavby karosérie. V súčasnosti sú ťažké úžitkové vozidlá certifikované so štandardnými karosériami a prípojnými vozidlami podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400. Pri stanovení emisií CO2 sa plánujú použiť skutočné karosérie a prípojné vozidlá, aby sa lepšie odzrkadlila skutočná situácia. Existujú rôzne metodiky, ktoré musí dodávateľ analyzovať a vyhodnotiť, aby mal na tento účel k dispozícii uskutočniteľnú metódu. Vhodnosť navrhovanej metodiky musí byť preukázaná vykonaním testov alebo simulácií. Predmetom tohto obstarávania je len vypracovanie správnej metodiky na určenie vplyvov skutočných karosérií a prípojných vozidiel na emisie CO2. Získavanie spätnej väzby od zainteresovaných strán je zásadné, a preto je súčasťou obstarávania aj uskutočňovanie workshopov a/alebo stretnutí, na ktorých sa bude prezentovať pokrok a výsledok práce.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
06/06/2018 00:00
17/07/2018 16:00
27/07/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 106-240965
Oznámenie o obstarávaní
06/06/2018 00:00