Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pomocné člny a osobné plachetnicové lode – hodnotenie potenciálu na zlepšenie be...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
13/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
MOVE/D2/2018-353
Pomocné člny a osobné plachetnicové lode – hodnotenie potenciálu na zlepšenie bezpečnosti plavby a ďalšie posilnenie vnútorného trhu
V nadväznosti na výsledok revízie REFIT smernice 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode štúdia umožní posúdiť, či sú potrebné spoločné požiadavky EÚ pre určité typy lodí, ktoré sú v súčasnosti zo smernice vylúčené. Konkrétnejšie sa plánuje posúdiť potreba zaviesť usmernenia Medzinárodnej námornej organizácie obsiahnuté v obežníku MSC.1/Circ.1417 ako povinné a posúdiť potrebu spoločných európskych požiadaviek týkajúcich sa osobných plachetnicových lodí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
16/06/2018 00:00
13/09/2018 11:00
21/09/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 114-258513
Oznámenie o obstarávaní
16/06/2018 00:00