Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o implementácii nových ustanovení v pripravovanej smernici o audiovizuáln...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
07/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
SMART 2018/0066
Štúdia o implementácii nových ustanovení v pripravovanej smernici o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMSD) – SMART 2018/0066
1) Platformy na zdieľanie videí: štúdia by poskytla prehľad o platformách na zdieľanie videí v EÚ. Štúdia by okrem iného zdokumentovala ich technické špecifiká, už existujúce opatrenia na ochranu používateľov pred nenávistnými prejavmi a obsahom škodlivým pre maloletých, či a ako presadzujú svoje podmienky poskytovania služieb a ich postupy v oblasti obchodnej komunikácie. 2) Pravidlá a transparentnosť vlastníctva médií: táto štúdia zmapuje príslušné právne predpisy na vnútroštátnej úrovni a poskytne ich právnu analýzu, ako aj zhodnotí účinnosť ich vykonávania. Výsledný výstup bude zahŕňať webovú stránku s prezentáciou toto zmapovania a prepojenia na informačné zdroje o vlastníctve médií. 3) Prekrytia v audiovizuálnych mediálnych službách: štúdia by poskytla prehľad o situácii na trhu aspoň v EÚ a USA. Štúdia by zdokumentovala technické možnosti a zmapovala právne predpisy členských štátov v tejto oblasti. Táto štúdia by pomohla získať prehľad o právnych dôsledkoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Najlepší pomer ceny a kvality
79410000
BE100
Podmienky účasti
pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/04/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
07/06/2019 16:30
14/06/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 078-184660 Oznámenie o obstarávaní 19/04/2019 00:00