Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vstup a účasť združení MSP a environmentálnych MVO na Technickom poradnom výbore...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
06/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.B.1/SER/2018/0010
Vstup a účasť združení MSP a environmentálnych MVO na Technickom poradnom výbore pre environmentálnu stopu a pri vypracovaní pravidiel PEFCR/OEFSR (2 časti)
V najbližších rokoch budú mať podniky možnosť dobrovoľne vyvíjať pravidlá na výpočet environmentálnej stopy svojich výrobkov alebo odvetvia na základe metód environmentálnej stopy produktu a organizácie prostredníctvom procesu s viacerými zainteresovanými stranami. Vstup z environmentálnych mimovládnych organizácií a organizácií zastupujúcich malé a stredné podniky je potrebný pri vypracovaní alebo aktualizácii pravidiel pre kategórie environmentálnej stopy výrobkov (Product environmental footprint category rules – PEFCR) a pravidiel pre sektory environmentálnej stopy organizácií (Organisation environmental footprint sector rules –OEFSR). Od dodávateľa sa ďalej očakáva, že prispeje aj k formovaniu riešení technických otázok (hodnotenie životného cyklu) týkajúcich sa implementácie metód ekologickej stopy a pravidiel špecifických pre príslušné výrobky a odvetvia, poskytne pripomienky k návrhom a zúčastní sa na diskusiách týkajúcich sa vývoja v Technickom poradnom výbore. Dodávateľ zhromaždí vstupy svojej členskej základne, aby poskytol konsolidovaný vstup.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
09/06/2018
28/06/2018 16:30
29/06/2018
06/07/2018 16:00
19/07/2018 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Reprezentácia zainteresovaných strán: Environmentálne mimovládne organizácie Poskytovanie ponúkaných služieb si vyžaduje odborné znalosti v oblasti hodnotenia životného cyklu a znalosť nástrojov EÚ pre environmentálnu politiku výrobkov (napr. environmentálna značka EÚ, ekodizajn, environmentálna stopa). Služby budú zahŕňať účasť na 4 technických sekretariátoch (dobrovoľníci vedúci vývoj pravidiel špecifických pre príslušné výrobky alebo odvetvia), ktoré sa podieľajú na práci riadiacich orgánov procesu, poskytujú pripomienky k návrhom a získavajú pripomienky zo svojej členskej základne.
Časť 2 Reprezentácia zainteresovaných strán: MSP Poskytovanie ponúkaných služieb si vyžaduje odborné znalosti v oblasti hodnotenia životného cyklu a znalosť nástrojov EÚ pre environmentálnu politiku výrobkov (napr. environmentálna značka EÚ, ekodizajn, environmentálna stopa). Služby budú zahŕňať účasť na 4 technických sekretariátoch (dobrovoľníci vedúci vypracovanie pravidiel špecifických pre príslušné výrobky alebo odvetvia), ktoré sa podieľajú na práci riadiacich orgánov procesu, poskytujú pripomienky k návrhom a získavajú pripomienky zo svojej členskej základne.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 109-247385 Oznámenie o obstarávaní 09/06/2018