Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Európske stredisko pre sledovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOF...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
04/07/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
MARE/2018/11
Európske stredisko pre sledovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA)
Účelom obstarávania je zabezpečiť kontinuitu služieb, ktoré v súčasnosti poskytuje EUMOFA, a vykonávať, prevádzkovať a udržiavať plnohodnotné spravodajské služby o trhu týkajúce sa trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry EÚ. Operačné ciele EUMOFA sú zbierať, harmonizovať, analyzovať a šíriť údaje a vykonávať trhové analýzy na trhu EÚ s produktmi rybolovu a akvakultúry v rámci dodávateľského reťazca a sprístupniť tieto informácie verejnosti vo všetkých alebo niektorých jazykoch EÚ. Službou sa prevezmú a zlepšia existujúce služby EUMOFA (www.eumofa.eu) a zabezpečí sa šírenie výsledkov a komunikácie o službách EUMOFA. Dôraz sa musí klásť na podporu združení výrobcov a medziodvetvových organizácií na lepšiu koordináciu informácií medzi prevádzkovateľmi a spracovateľmi. Očakávané služby sú: 1) zber údajov, 2) správy, štúdie a analýza trhu, 3) činnosti v oblasti šírenia informácií a komunikácie, 4) IT služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
08/06/2018 00:00
04/07/2022 00:02
06/09/2018 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 108-245198
Oznámenie o obstarávaní
08/06/2018 00:00