Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
UCA 18/028 Čistenie, likvidácia škodcov a rôzne služby údržby budov Rady Európsk...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 18/028
UCA 18/028 Čistenie, likvidácia škodcov a rôzne služby údržby budov Rady Európskej únie v Bruseli
Hlavným cieľom je poskytnúť optimálnu a profesionálnu upratovaciu službu (vrátane čistenia žalúzií), berúc do úvahy obsadenie rôznych budov, ale aj kvalitu služieb požadovaných Generálnym sekretariátom Rady Európskej únie (ďalej len „Sekretariát"), ako aj údržbárske a monitorovacie služby kontroly zvierat alebo škodcov v budovách a na pozemku medzi rôznymi krídlami budov.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
23/06/2018 00:00
31/08/2018 23:59
13/07/2018 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 119-269886
Oznámenie o obstarávaní
23/06/2018 00:00