Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Činnosť sekretariátu Platformy pre uhoľné regióny a regióny s vyššími emisiami u...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
28/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/B3/2018/532-533
Činnosť sekretariátu Platformy pre uhoľné regióny a regióny s vyššími emisiami uhlíka v procese prechodu
Predmetom zmluvy je zriadenie a činnosť sekretariátu Platformy pre uhoľné regióny v procese prechodu. Sekretariát bude hlavným zdrojom odborných znalostí, informácií a podpory pre uhoľné regióny a regióny s vyššími emisiami uhlíka v procese transformácie a kľúčovým sprostredkovateľom medziregionálneho a medzinárodného dialógu zainteresovaných strán o príslušných politických rámcoch, stratégiách prechodu, riadení prechodu, projektov a financovaní.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/07/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
28/09/2018 16:00
01/10/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 141-322366 Oznámenie o obstarávaní 25/07/2018 00:00