Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže v oblasti emisií a konkurenciescho...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/03/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
12/05/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
356/PP/2014/FC.
Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže v oblasti emisií a konkurencieschopnosti a hospodárskej analýzy automobilového priemyslu.
Viacnásobná rámcová zmluva na poskytovanie poradenských služieb týkajúcich sa emisií cestných vozidiel a konkurencieschopnosti a hospodárskej analýzy automobilového priemyslu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
19/03/2014 00:00
Nie je k dispozícii
12/05/2014 23:59
20/05/2014 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Emisie cestných vozidiel
Zostavenie, analýza a hodnotenie analýz nákladov a prínosov s ohľadom na právne predpisy týkajúce sa emisií vozidiel a zlepšenie existujúcich právnych predpisov a ich prispôsobenie technickému vývoju.
Časť 2
Konkurencieschopnosť a hospodárska analýza automobilového priemyslu a automobilového trhu
Od dodávateľa sa bude očakávať prezentácia a analýza trhových, hospodárskych a technologických trendov na globálnych trhoch a upozornenie Komisie na zmeny, ktoré môžu mať vplyv na celkovú konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu. Okrem toho sa od dodávateľa môže požadovať poskytnutie poradenstva pre Komisiu pri hodnotení vplyvu súčasných, ešte neprerokovaných a budúcich regulačných a politických opatrení na celkovú konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu. Metodické a trhové skúsenosti dodávateľa budú tiež využité na pomoc Komisii pri analýze hospodárskych následkov interakcie medzi rôznymi politickými oblasťami a pri určení najlepších prostriedkov na uplatnenie konkrétnych opatrení.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 055-091157
Oznámenie o obstarávaní
19/03/2014 00:00