Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that the deadline for submission of tenders has been changed to 01/08/2018 and the deadline for request for clarifications to 24/07/2018
Názov:
Služby vývoja softvéru
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
01/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2018/ICT/9778
Služby vývoja softvéru
Poskytovanie služieb vývoja a údržby softvéru: i) (obnovenie na základe limitu) vývoj nových softvérových produktov alebo rozsiahlejšia aktualizácia existujúceho softvérového produktu dodaná vo forme projektu; ii) (kaskádový systém) činnosti údržby týkajúce sa zmeny produktu po jeho dodaní s cieľom opraviť chyby, zlepšiť výkon alebo iné atribúty; a iii) (kaskádový systém) ďalší vývoj existujúceho softvérového produktu, obvykle s cieľom pridať alebo upraviť obchodné funkcie. Hlavným miestom vykonávania zákazky budú priestory poskytovateľa služieb. Očakáva sa, že sa v priestoroch ECDC v Solne, Švédsko, poskytne len niekoľko činností. Od dodávateľa sa bude požadovať úzka spolupráca s ECDC, externým IT dodávateľom infraštruktúry a externým dodávateľom IT pre zaistenie kvality.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/06/2018 00:00
01/08/2018 16:00
03/08/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 139-316713
Korigendum
21/07/2018 00:00
2018/S 108-245175
Oznámenie o obstarávaní
08/06/2018 00:00