Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o nových otázkach týkajúcich sa postupov poskytovania kolektívnych licenc...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
26/07/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018/0069
Štúdia o nových otázkach týkajúcich sa postupov poskytovania kolektívnych licencií v digitálnom prostredí – SMART 2018/0069
Cieľom tejto štúdie by bolo:1) posúdenie účinnosti rôznych foriem správy práv vzhľadom na technologické zmeny alebo on-line používanie;2) preskúmanie vývoja poskytovania multiteritoriálnych licencií v hudobnom sektore, ako je upravené smernicou o kolektívnej správe autorských práv (vrátane počtu organizácií kolektívnej správy spĺňajúcich požiadavky smernice o kolektívnej správe autorských práv, pokiaľ ide o poskytovanie multiteritoriálnych licencií, fungovania licenčných centier, dohôd o zastúpení v tejto oblasti medzi organizáciami kolektívnej správy, podielu repertoáru dostupného v rámci multiteritoriálnych licencií atď.);3) preskúmanie, ako sa v rôznych členských štátoch používajú postupy poskytovania kolektívnych licencií, ako je rozšírené kolektívne poskytovanie licencií alebo povinná kolektívna správa; a4) posúdenie, do akej miery postupy poskytovania kolektívnych licencií uľahčujú poskytovanie licencií na obsah chránený autorskými právami, najmä na účely on-line použitia, alebo, na druhej strane, do akej miery predstavujú problém z právneho a ekonomického hľadiska.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79400000
BE100
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/05/2019 00:00
26/07/2019 16:00
31/07/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 102-245891
Oznámenie o obstarávaní
28/05/2019 00:00