Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Použitie sekvenčného systému novej generácie (NGS – Next generation sequencing) ...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
07/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/BIOCONTAM/2018/01
Použitie sekvenčného systému novej generácie (NGS – Next generation sequencing) na Norovírus
Cieľom tohto obstarávacieho konania je uzavrieť priamu zmluvu na vykonanie konkrétnych úloh počas jasne určeného obdobia, ako je vymedzené v špecifikáciách obstarávania. Hlavným cieľom je použiť NGS na identifikáciu a charakteristiku Norovírusov v rámci príslušných potravinových zdrojov (napr. kôrovce, morské plody, mäkkýše, zelenina, ovocie a výrobky z nich), prostredia a ľudských prípadov alebo asymptomatických nosičov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/06/2018 00:00
07/08/2018 14:30
08/08/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 107-243012
Oznámenie o obstarávaní
07/06/2018 00:00