Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie prekladateľských služieb týkajúcich sa ochranných známok Európskej ...
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
23/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/010/18
Poskytovanie prekladateľských služieb týkajúcich sa ochranných známok Európskej únie, zapísaných dizajnov Spoločenstva a všeobecných administratívnych dokumentov
Rozsahom tejto výzvy na predloženie ponúk je získať poskytovanie prekladateľských služieb týkajúcich sa ochranných známok Európskej únie, zapísaných dizajnov Spoločenstva a všeobecných administratívnych dokumentov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
16/06/2018 00:00
23/07/2018 13:00
25/07/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 114-258472
Oznámenie o obstarávaní
16/06/2018 00:00