Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pre Európsku komisiu pri zavádzaní európskeho systému riadenia železničn...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
10/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018-439
Podpora pre Európsku komisiu pri zavádzaní európskeho systému riadenia železničnej dopravy (European Rail Traffic Management System – ERTMS) pre základné a súhrnné siete: Stratégie prístupu a zavedenia infraštruktúry
Všeobecným cieľom tejto štúdie je podporiť interoperabilitu a nasadenie systému ERTMS prostredníctvom analýzy krokov potrebných na dosiahnutie jednoduchšej palubnej konfigurácie CCS z pohľadu operátora, čím sa znižujú náklady a zložitosť modernizácie, prispôsobenia a údržby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Uchádzač musí mať potrebnú technickú spôsobilosť na vykonávanie tejto zákazky až do jej ukončenia.Uchádzači musia okrem toho spĺňať kritériá technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/07/2018 00:00
30/08/2018 23:59
04/09/2018 00:00
10/09/2018 16:00
11/09/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 163-371720 Korigendum 25/08/2018 00:00
2018/S 134-304484 Oznámenie o obstarávaní 14/07/2018 00:00