Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Globálne hodnotenia, vzájomné preskúmania a odvetvové hodnotenia pre krajiny ESP
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
19/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/A/2018/008
Globálne hodnotenia, vzájomné preskúmania a odvetvové hodnotenia pre krajiny ESP
Globálne hodnotenia, vzájomné preskúmania („peer review“) a odvetvové hodnotenia pre krajiny ESP, ktoré si prajú podniknúť takéto hodnotenie/preskúmanie. Hodnotenia sa vykonávajú na žiadosť krajín, preto zatiaľ nie je možné identifikovať krajiny alebo odvetvia, ktoré sa budú hodnotiť prostredníctvom tohto obstarávania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/08/2018 00:00
19/09/2018 16:00
20/09/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 148-337756
Oznámenie o obstarávaní
03/08/2018 00:00