Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zmluva o poskytovaní služieb na podporu monitorovania a ukazovateľov týkajúcich ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
25/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.D.2/SER/2018/0012
Zmluva o poskytovaní služieb na podporu monitorovania a ukazovateľov týkajúcich sa motýľov v EÚ
Technická podpora pre Komisiu na vytvorenie reprezentatívnej siete na monitorovanie motýľov v celej Únii s cieľom vytvoriť súbor ukazovateľov týkajúcich sa motýľov, ktoré prispejú k zlepšeniu zamerania a účinnosti ochranných opatrení na základe smernice Rady 92/43/EHS, ako aj informovať o vplyve európskych sektorových politík a územného plánovania na biodiverzitu. Konkrétnym cieľom projektu bude vytvoriť ukazovatele týkajúce sa motýľov pre široké spektrum biotopov, ktoré budú relevantné pre politiku, analyzovať výsledky a sprostredkovať zistenia tvorcom politík a verejnosti; vybudovať jednotnú, udržateľnú a nákladovo efektívnu európsku sieť na monitorovanie motýľov vychádzajúcu zo záznamov vyškolených dobrovoľníkov; a vytvoriť jednotnú, vysokokvalitnú databázu motýľov a automatizovaný systém na zadávanie údajov pre ukazovatele.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
16/06/2018 00:00
17/07/2018 16:30
18/07/2018 00:00
25/07/2018 16:00
08/08/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 114-258516 Oznámenie o obstarávaní 16/06/2018 00:00