Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nezávislé cestné testovanie skutočných jazdných emisií (Real Driving Emissions –...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
04/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
707/PP/GRO/PPA/18/10586
Nezávislé cestné testovanie skutočných jazdných emisií (Real Driving Emissions – RDE) s cieľom zabezpečiť rozsiahle informácie a transparentnosť pre lepší dohľad nad trhom
Hlavným účelom je financovanie testov vykonávaných nezávislými stranami (t. j. ani výrobcom, ani orgánmi vydávajúcimi typové schválenie) podľa nových pravidiel pre kontroly zhody v praxi, ako sú opísané vo výnose RDE4. Takéto testovanie sa bude zameriavať na vykonávanie cestných testov skutočných jazdných emisií, ale môže byť podľa potrieb doplnené celosvetovým harmonizovaným skúšobným postupom pre ľahké automobily (WLTP – Worldwide hamonised Light duty vehicles Test Procedure). Môžu sa tiež vykonať testy s prenosnými systémami na meranie emisií, ktoré presahujú hranice testovania skutočných jazdných emisií, s cieľom vyhodnotiť prítomnosť vypínacích zariadení a/alebo vyhodnotiť nárast emisií presahujúcich tieto hranice. Na základe vykonaných testov a získaných skúseností by sa malo poskytnúť kritické hodnotenie účinnosti testov skutočných jazdných emisií na zabezpečenie nízkych cestných emisií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/08/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
04/10/2018 16:00
08/10/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 151-346200 Oznámenie o obstarávaní 08/08/2018 00:00