Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zlepšenie nákladovej efektívnosti prieskumov bádania v oblasti rybného hospodárs...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
27/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/EMFF/2018/015
Zlepšenie nákladovej efektívnosti prieskumov bádania v oblasti rybného hospodárstva a hodnotenia populácie rýb pomocou metód genetického sekvencovania ďalšej generácie
Ide o výzvu na predloženie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb. Cieľom tohto obstarávania je podporiť predbežnú rozsahovú štúdiu zameranú na posúdenie toho, či a ako môžu metódy genetického sekvencovania DNA ďalšej generácie s vysokou priepustnosťou („High Throughput Sequencing – HTS): a) nahradiť alebo znížiť potrebu konvenčných prieskumov rybolovu vlečnými sieťami týkajúceho sa populácií rýb žijúcich v blízkosti morského dna alebo na ňom vo vodách EÚ; b) podporovať rýchlejšie a lacnejšie hodnotenia populácie rýb a analýzy biodiverzity v oblasti húfovania morských rýb. Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/06/2018 00:00
27/08/2018 15:00
28/08/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 117-264865
Oznámenie o obstarávaní
21/06/2018 00:00