Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Realizácia programu výmeny osvedčených postupov v oblasti rodovej rovnosti
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
18/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2018/RGEN/PR/EQUA/0011
Realizácia programu výmeny osvedčených postupov v oblasti rodovej rovnosti
Cieľom zákazky je realizácia programu výmeny osvedčených postupov v oblasti rodovej rovnosti v rokoch 2019 a 2020. Programom výmeny osvedčených metód sa uľahčuje výmena informácií o otázkach politík rodovej rovnosti a možnosti prenosnosti osvedčených postupov medzi jednotlivými krajinami. Zameriava sa na posilnenie vzájomného vzdelávania medzi zúčastnenými krajinami, rozvoj synergií v partnerstve s Európskou komisiou, s cieľom posilniť politiky v prioritných oblastiach strategického záväzku pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 2016 – 2019. Program výmeny osvedčených postupov je zameraný na konkrétne politické opatrenia, pričom sa zaoberá príležitosťami aj obmedzeniami uplatňovania politiky a konkrétne zdôrazňuje možnosti a/alebo obmedzenia v súvislosti s prenosnosťou do členských štátov. Týmito výmenami sa podporí politická diskusia o otázke rodovej rovnosti na úrovni EÚ a na národnej úrovni.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/07/2018 00:00
18/09/2018 12:00
20/09/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 134-304483
Oznámenie o obstarávaní
14/07/2018 00:00