Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie služieb strategickej komunikácie pre Európsku environmentálnu agentú...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
06/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/COM/18/003
Poskytnutie služieb strategickej komunikácie pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA)
EEA sa usiluje o vytvorenie rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb s poskytovateľom služieb, ktorý poskytne agentúre EEA podporu v oblasti strategickej komunikácie v záujme dosiahnutia cieľov formulovaných v komunikačnom rámci.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v oddiele 2.2.2.1 súťažných podkladov.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/06/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
06/08/2018 14:00
08/08/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 119-269874 Oznámenie o obstarávaní 23/06/2018 00:00