Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pomoc Európskej komisii pri hodnotení nových žiadateľov, významných zmenách kapa...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
17/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.B.2/SER/2018/0009
Pomoc Európskej komisii pri hodnotení nových žiadateľov, významných zmenách kapacity a uzávierke žiadostí
Smernica o európskom systéme obchodovania s emisiami a harmonizované pravidlá prideľovania ustanovujú pravidlá bezodplatného prideľovania emisných kvót na obdobie rokov 2013 –2020 pre stacionárne zariadenia vo všetkých členských štátoch EÚ. Bezplatné kvóty pre tretie obdobie systému obchodovania 2013 – 2020 môžu byť pridelené novým zariadeniam alebo zariadeniam, ktoré významne rozšírili svoje kapacity. Aby bola udelená príslušná hodnota bezplatných kvót, prevádzkovatelia takýchto zariadení musia predložiť žiadosti obsahujúce nezávisle overené údaje od príslušných vnútroštátnych orgánov. Príslušné orgány musia určiť predbežné množstvo emisných kvót a oznámiť ich použitie a príslušné množstvo Komisii. Subjekty musia podobne aj počas tretieho obchodovacieho obdobia informovať príslušné vnútroštátne orgány o všetkých zmenách v prevádzke, ktoré môžu ovplyvňovať prideľovanie emisných kvót zariadeniu, ako napríklad významné zníženie kapacity a (čiastočné) prerušenie prevádzky zariadenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
23/06/2018 00:00
17/08/2018 16:00
27/08/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 119-269890
Oznámenie o obstarávaní
23/06/2018 00:00