Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bezpečnostné služby pre delegáciu Európskej únie v Burundi
Obstarávateľ:
European External Action Service (EEAS)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/01/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEAS-620-DELBDIB-SER-FWC
Bezpečnostné služby pre delegáciu Európskej únie v Burundi
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzavrieť rámcovú zmluvu so spoločnosťou špecializovanou na bezpečnosť osôb a majetku. Okrem iného sem bude patriť stráženie budov, kontrola vstupu návštevníkov, zavedenie rádiokomunikačnej siete, zásah jednotky rýchlej reakcie, inštalácia poplašných systémov.
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
28/08/2018 00:00
31/01/2019 23:59
05/10/2018 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 164-373694
Oznámenie o obstarávaní
28/08/2018 00:00