Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva týkajúca sa obstarania poradenstva v oblasti krízového riadenia
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
23/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/OP/520/2018/MS/JL
Rámcová zmluva týkajúca sa obstarania poradenstva v oblasti krízového riadenia
Predmetom 4-ročnej rámcovej zmluvy je vykonanie 2 výročných cvičení krízového riadenia, ktoré budú zahŕňať zložku krízovej komunikácie a obsahovať 1 plnohodnotné cvičenie a 1 simulačné cvičenie pre interné zainteresované strany, ako aj školenie zamestnancov agentúry Frontex a testovanie organizačnej pripravenosti na krízy. Súčasťou bude aj informačné stretnutie pre zamestnancov zapojených do cvičení, takže výročné školenia pre tímy krízového riadenia (vrátane pomocných zamestnancov) a výročné semináre na zvyšovanie povedomia o krízovom riadení pre zamestnancov agentúry Frontex musia byť vykonané v dostatočnom čase pred cvičením.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
20/06/2018 00:00
23/07/2018 16:00
30/07/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 116-263052
Oznámenie o obstarávaní
20/06/2018 00:00