Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Správa európskeho verejného priestoru v Rumunsku – PO/2018-12/BUC
Obstarávateľ:
European Commission, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
10/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
PO/2018-12/BUC
Správa európskeho verejného priestoru v Rumunsku – PO/2018-12/BUC
Zastúpenie Európskej komisie v Bukurešti (ďalej len „zastúpenie") a kontaktná kancelária Európskeho parlamentu v Bukurešti (ďalej len „EPLO") hľadajú poskytovateľa služieb na správu európskeho verejného priestoru (ďalej len „EPS“: https://ec.europa.eu/romania/services/european_public_space_ro EPS v Bukurešti je súčasťou siete európskeho verejného priestoru v členských štátoch Európskej únie (EÚ), ktorá nadväzuje priamy kontakt so širokou verejnosťou prostredníctvom otvorenia dverí Domu EÚ všetkým občanom a obyvateľom Bukurešti a pozvaním, aby sa pravidelne zúčastňovali na organizovaných kultúrnych a politických podujatiach a aktivitách týkajúcich sa tém EÚ s cieľom podporiť diskusiu o európskych otázkach. EPS organizuje školiace a vzdelávacie aktivity a tiež poskytuje informácie, publikácie a iné materiály, ako aj prístup k informačným zdrojom súvisiacim s EÚ každému, kto má záujem o záležitosti EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
03/07/2018 00:00
10/08/2018 16:00
17/08/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 125-283872
Oznámenie o obstarávaní
03/07/2018 00:00