Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb súvisiacich s mediálnymi a komunikačnými ...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
22/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
18.TT-MCU.OP.231L1/232L2
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb súvisiacich s mediálnymi a komunikačnými aktivitami Európskej obrannej agentúry
Účelom rámcovej zmluvy je poskytnúť Európskej obrannej agentúre (EDA) mediálne a komunikačné služby, ako sú: internet, video a multimediálne produkty, publikácie a propagačné materiály, podpora podujatí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/07/2018 00:00
22/08/2018 17:00
23/08/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Internetové služby
Údržba a ďalší rozvoj webovej lokality agentúry
Časť 2
Mediálna a komunikačná podpora
Video a multimediálna podpora, sociálne médiá, publikácie a propagačné materiály, podpora podujatí.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 125-283836
Oznámenie o obstarávaní
03/07/2018 00:00