Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podporné opatrenie týkajúce sa iniciatív digitálnych zručností Copernicus
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
06/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2018/009
Podporné opatrenie týkajúce sa iniciatív digitálnych zručností Copernicus
EASME plánuje uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb s cieľom posilniť rozvoj potrebných zručností a prispieť k rastu pracovných miest v oblasti priestorových údajov (geoinformácií) prostredníctvom: predchádzania diskontinuite v odvetví alebo nedostatku potenciálneho využívania; zosúladenia kurikula univerzít s odbornými potrebami priemyslu; posilnenia úlohy malých a stredných podnikov a premeny prínosov kozmických programov EÚ a vzájomne prepojených politík, ktoré pomáhajú zvyšovať záujem o geopriestorové zručnosti; posilnenia vzdelávacích a školiacich nástrojov a prepojenia na digitálne zručnosti pre veľké údaje a podnikateľských zručností na podporu nadväzujúcich produktov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/07/2018
31/08/2018 16:00
Nie je k dispozícii
06/09/2018 16:00
07/09/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 125-283840 Oznámenie o obstarávaní 03/07/2018