Údaje o výzve na predloženie ponúk

A corrigendum extending the deadline of submission from 01/10/2018 to 07/11/2018 is published. This extension will enable tenderers to adapt their offer to revised specifications published on 28/09/2018.
Názov:
Chafea/2018/Zdravie/10 zaoberajúca sa oblasťou EÚ súvisiacou s požívaním alkohol...
Obstarávateľ:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
07/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
Chafea/2018/Health/10
Chafea/2018/Zdravie/10 zaoberajúca sa oblasťou EÚ súvisiacou s požívaním alkoholu - pilotné krátke intervencie na zníženie rizika FAS / FASD (fetálny alkoholový syndróm / poruchy súvisiace s fetálnym alkoholovým syndrómom)
Projekt na získanie pravidelných služieb na podporu opatrení členských štátov oblasti EÚ súvisiacej s ujmou spôsobenou alkoholom. Táto služba je druhou zo série 4, pričom bola prvá služba zverejnená v roku 2017 a následné služby môžu byť zverejnené v rokoch 2019, 2020.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
11/08/2018 00:00
07/11/2018 23:59
15/11/2018 09:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 190-428742
Korigendum
03/10/2018 00:00
2018/S 185-417772
Korigendum
26/09/2018 00:00
2018/S 154-352306
Oznámenie o obstarávaní
11/08/2018 00:00