Údaje o výzve na predloženie ponúk

A corrigendum extending the deadline of submission from 15/03/2019 to 05/04/2019 is published. This extension will enable tenderers to adapt their offer to revised specifications published on 01/03/2019.
Názov:
Obstarávanie Chafea/2018/Health/11 týkajúce sa poskytnutia odbornej štúdie o výv...
Obstarávateľ:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
05/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
Chafea/2018/Health/11
Obstarávanie Chafea/2018/Health/11 týkajúce sa poskytnutia odbornej štúdie o vývoji a konfigurácii automatických výstrah (ďalej len „výstrahy“), ktoré vytvorí registračný systém systému EÚ pre vysledovateľnosť...
Cieľom rámcovej zmluvy je poskytnúť odbornú štúdiu o vývoji a konfigurácii automatických výstrah (ďalej len „výstrahy“), ktoré vytvorí registračný systém systému EÚ pre vysledovateľnosť tabakových výrobkov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/12/2018 00:00
05/04/2019 23:59
15/04/2019 09:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 043-096774
Korigendum
01/03/2019 00:00
2018/S 249-575264
Oznámenie o obstarávaní
28/12/2018 00:00